A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: MADMAX - Replies: 5 - Views: 3402
0'dan 100'e çıkmak
3 adam oturmuş eşlerine aldıkları hediyelerden bahsediyorlarmış.

Birincisi demiş ki, 'karıma öyle bir hediye aldım ki, 6 saniyede 0'dan 100'e çıkıyor.'

Diğer ikisi anlamamışlar. 'Ne aldın?' diye sormuşlar. 'Beyaz bir Porsche
aldım. Çok mutlu oldu.' diye cevap vermiş.

İkinci adam demişki, 'Bende geçen doğum gününde karıma 4 saniyede 0'dan
100'e çıkan bişey almıştım.' Hemen anlamışlar tabi ki: 'Heey, yoksa Ferrari
mi aldın?' Adam gülümsemiş: Evet, kıpkırmızı bir Ferrari aldım.
Author: denizg - Replies: 13 - Views: 5535
Alt formdan kaydetmeden çıkmak
Merhabalar,

Formumda combox ve text boxlara bir takım bilgiler girdikten sonra alt tarafta yer alan alt forma da bilgi girişi isteniyor.

Kullanıcı kaydetmeden çıkmak istediğinde formdaki girilen bilgileri geri alabiliyorum ama alt formdakileri kayıt ediyor.

Private Sub cmdCikis_Click()


If Me.Dirty Then


If MsgBox("!!! İşleminizi kaydetmediniz !!!" & vbCrLf & _
"Kaydetmek istiyor musunuz ?", vbYesNo) = vbYes Then

cmdKaydet_Click

Else
DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEdi