A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: Metin - Replies: 15 - Views: 5648
Harflerdeki şapka sorunu.
Eski metinlerde kullanılan şapka işaretleri â,î,û gibi harfleri formda arama esnasında "normal hali ile yazılsa dahi" aramaya dahil edecek kodlara ihtiyacım oluştu.
Gâzi Bâli Bey=Gazi Bali Bey
dahî=dahi
Teâvün ve Terakkî=Teavün ve Terakki
Nastûrîler, Asurîler=Nasturiler, Asuriler
Selânik =Selanik