A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: husem - Replies: 9 - Views: 3008
Access dosyasını açışta capslook kapalı ise otomatik açarmı
Merhabalar,

Access dosyasını açışta capslock kapalı ise otomatik açarmı,

accesstr, sitesinden bulduğum kodlar var ama nasıl kullanacağımı da bilmiyorum.

Bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum,
Kolay Gelsin

accesstr den bulduğum kodlar
Public Const VK_CAPITAL = &H14
Public Type KeyboardBytes
kbByte(0 To 255) As Byte
End Type

Public kbArray As KeyboardBytes
Public Declare Function GetKeyState Lib "user32"
(ByVal nVirtKey As Long) As Long
Public Declare Function GetKeybo