A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: evremselek - Replies: 1 - Views: 2068
Accessdeki resmi c# a aktaramama
Merhaba Arkadaşlar
Access veritabanında tablodaki resim alanını tasarım görünümden "OLE Nesnesi" yaptıktan sonra resmi ekliyorum. Ancak resim package diye gelmekte. a.jpg diye gelmiyor. ve bu resmi c# a aktaramıyorum.
C# KODU: pictureBox2.Image = Image.FromFile(DataSet1.Tables​["iller"].Rows[RowIndex].ItemA​rray.GetValue(8).ToString());
pictureBox2.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom;
Sorun access e tabloya resim satırına resim eklendiğinde Proje' de çalışmıyor. Bilen arkadaşlar yardımcı o