A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: Orion - Replies: 4 - Views: 4074
VBNET 2008 compact sql tablo ilişkilendirme.
Merahaba.
VBNET 2008 server explorer ile açtığın vt(sql compact 3,5,sdf uzantılı dosya) yi iki tablodan birer alanı birbiri ile ilişkilendirmek istiyorum.
Ana tablom tablo1 olsun.Diğer tablom tablo2 olsun.Ana tablaomda ISIM_ID alanı ile diğer tablodaki ISIM alanını ilişkilendirmek istiyorum.
Teşekkür ederim.Smile
Author: Orion - Replies: 7 - Views: 3124
ms sql compact 3,5 db'de alan'ların yerini değiştrimek
Merhaba.
Vs 2008 ide programımı kullanrak ms sql3,5 copmact dosyası(sdf uzantılı dosya) oluşturuyorum.
alan yerlerini nasıl değiştirebilitrim.Mesela 3ncü kolonu 5nci kolona,5nci kolonuda 3ncü kolona komple getirmek istiyorum,Başlıkları ile bereber.Yani taşımak istiyorum.Mdb dosyasında yapabiliyorumda bunu yapamadım.Huh
Nasıl yapabilirim?
Teşekkür ederim.
Author: Orion - Replies: 4 - Views: 2201
ms sql compact 3,5 dosyasına şifre koydum
Merhaba.
VS 2008 ile mssql compact 3,54 dosyasına şifre koydum.Şifre = 123456
Conection mdify seçetim ve oradan password girdim.
Sonra connectionu aşağıdalki gibi yaptım.
Ama şimdi dosyayı açamıyırum hata veriyor.NotBiggrinosyanın yedeğini almıştım.Smile
Connectiounum nasıl olmalıdır?
Teşekkür ederim.
Visual Basic
  1. conn.Open "PROVIDER=Microsoft.SQLSERVER.CE.OLEDB.3.5;" _
  2. & "Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\Test_Servis.sdf;Uid=;Pwd=123456"


Author: Orion - Replies: 3 - Views: 2115
sql compact 3,5 en küçük sayısal değişken tipi
Merhaba
sql compact 3,5 ta en küçük sayısal değişken tipi nedir(sayısal Alanda kullanabileciğim).
tinyit var.Acaba omudur?
Teşekkür ederim.
Author: Orion - Replies: 0 - Views: 1148
mssql compact 3,5 veriyi biçimlendirip almak
merhaba.
ms sql compact 3,5 kulanıyom
otomatik sayıdaki veriyi metne çevirip 000000 formatında almak istiyorum.
örnek:
12 ==> 000012
Teşekkür ederim.
Author: Orion - Replies: 6 - Views: 5023
Compact 3.5 vt 'ye kapalı ağda çoklu veri girişi
Merhaba.
Ofis içinde 10 pc'yi birbirine bağladım.
Hepsinde xp yüklü.
excel versiyonımuz 2007.
benim pc ime compact 3.5 ms sql server veri tabanını attım(sdf) dosyasını,
diğer ben ve diğer pC'lerden bu vt ye bağlanıp işelmler yapıcaz(okuma,yazma,güncelleme,silme)
Olurmu?
Olursa:
connection stringim nasıl olmalı?
Ve nasıl yapmalıyım?
Her bilgisayara bir kopya excel verip oradanmı girsinler
benim bilgisayarımda bir klasör yapayım.onun için her kullanıcıya bir kopyamı vereyim
oradanmı gi