A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: şahrapçi - Replies: 0 - Views: 4590
Virgüllü Sayılarda Virgül Öncesi ve Sonrası Ayırma işlemi Son | Dephi Kod Örneği
Delphi
 1. function Split(Input: string; Deliminator: string; Index: integer): string;
 2. begin
 3. if pos(Deliminator,Input) <>0 then
 4. begin
 5. if Index=1 then
 6. Result:=Trim(copy(Input,1,pos(Deliminator,Input)-1))
 7. else
 8. Result:=Trim(copy(Input,pos(Deliminator,Input)+1,255));
 9. end
 10. else
 11. begin
 12. if Index=1 then
 13. Result:=Trim(Input)
 14. else
 15. Result:='';
 16. end;
 17. end;
 18.  
 19.  
 20. a.text:=Split(GTOPLAM.Text, ',', 1);
 21. b.text:=Split(GTOPLAM.Text, ',', 2);Alıntıdır...