A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: moskovic - Replies: 1 - Views: 1788
Gelismis kullanici yetkileri
taruz beyin hazirlamis oldugu gelismis kullanici yetkilerini kendi uygulamama ekledim; fakat soyle bi sorun cikti. formlar icin yetkilendirme calsiiyor ancak raporlar icin yetkilendirme yapilamiyor. formun acildiginda olayina

Call Yetkiler(Form)
On Error Resume Next
Dim ctl As Control
For Each ctl In Me.Form.Controls
Select Case ctl.ControlType
Case acCommandButton
ctl.ForeColor = vbBlack
End Select
Next

bu kodu yaziyorum raporun acildig