Tags
Author: hedefkaya - Replies: 2 - Views: 1002
access den excelin hücre karelerini çizme
merhaba aşağıdaki kod ile tabloyu excelle aktarıyorum

hücre kenarlıklarını nasıl çizebilirim yardımlarınız için teşekürler...


Dim RS As ADODB.Recordset
Dim strSQL, AY As String
Dim Satir, Seviye2ToplamHucresi
Dim ExcelDosyasi As Object
Set ExcelDosyasi = CreateObject("Excel.Application")
With ExcelDosyasi
.Application.Visible = True
.UserControl = True
.Workbooks.Add
.ActiveWindow.DisplayGridlines = True ' ARKA KARELER GÖZÜKSÜNMÜ

.Range("A1").FormulaR