Tags
Author: idrisy - Replies: 2 - Views: 1080
Excelden veri alırken seç,len dosyanın açılması sorunu
Sayın hocalarım; aşağıdaki kod ile excelden veri alıyorum. Veri alamada sorun yok ancak her defasında excel dosyasını açıyor. Excel dosyasının açılmasını nasıl önleyebilirim acaba?

Private Sub EXCELDENAL_Click()
Dim fDialog As Office.FileDialog
Dim varFile As Variant
Dim dosya As String
On Error GoTo EXCELDENAL_Err

Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)

With fDialog
.AllowMultiSelect = False
.title = "Lütfen Aktaracağınız Bilg
Author: h2001 - Replies: 1 - Views: 345
Len Ifadesi- Vba Kod çözümü
Hocalarım Merhaba,

Forumda bir arkadaşımın çalışmasından istifade etmeye çalışıyorum. Len ifadeleri ne ifade ediyor? Örnek :Len(icradairesi) + 2
Rakamları artırırsam satır değişmekte. Bu kodlardaki mantığını (satır başı) bir anlatabilir misiniz? Teşekkürler


Sub UDFOlustur()
On Error GoTo Hata_UDFOlustur


Dim GIcra, GEsas, GTarih, GMetin As Integer

    GIcra = Len(icradairesi) + 2
    GEsas = Len(esasno) + 10
    GTarih = Len(Date) + 9
    GMetin = Len([txtmetin]) + 1