Tags
Author: dsezgin - Replies: 13 - Views: 249
Ortak Veri Tabanı ( Avt Onarım - Tasarımı )
Sayın [Resim: http://www.access-sql.com/images/accsql/logo2.png] okurları;
Bağlı tablolar ile çalışan uygulamaların kullanıcı ID veya form üzerindeki bağımsız alan ile şifrelemek sureti ile VT'nin tamamen kilitlenmesini ekte ki örnekte bulabilirsiniz. VT'ninizin tablolarına, kullanılan uygulama üzerinden erişilmesini de engeller. Kendi uygulamalarınıza taşıyıp VT'nizin kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Formun üstündeki tuşun işlevi : AVT'nina SystemForce tablosuna SysForce alanı oluşturu