Tags
Author: Trek6700 - Replies: 1 - Views: 1312
Mod işlevi overflow
Sub abc()
MsgBox 310000000002# Mod 10
End Sub

şeklinde bir sayının modunu bulmak istediğimde overflow hatası aldım.
Yadığım functionda çok uzun sürdü? Ne önerirsiniz?

Function ModunuBul(Sayi As Currency, Çarpan As Byte) As Currency
Sakla = Sayi
Do While Sakla >= Çarpan
Sakla = Sakla - Çarpan
Loop
ModunuBul = Sakla
End Function

Sub aaa()
MsgBox ModunuBul(310000000002#, 10)
End Sub