Tags
Author: sefersanli - Replies: 2 - Views: 76
Veri Tabanında Sıra Numarasının Baştan Sıralanmasını
Bir tabloya formdan veriler kaydediyoruz. Ekleme, düzeltme, silme yaptığımızda (özellikle silmede) sıra numarasının baştan sıralanmasını ve raporda güncelleştirilmesi için ne tür bir tasarım yapmalıyım.