A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: ekremer1969 - Replies: 2 - Views: 925
Form açılan yeni kaydın sabitlenmesi
Private Sub Form_Load()
Forms![YATIRIM YENİ].Recordset.AddNew
Me.YIL = Year(Now())
DoCmd.GoToRecord , , acLast
End Sub

kodu ile ekrana direk yeni sayfa açılıyor. Gezinti düğmelerini de iptal ettim ki sadece son sayfayı görsün ve yeni kayıtları buradan eklesin. Ancak PgDn, PgUp tuşları ile önceki sayfalara gelinebiliyor, önleyebilmek için ne yapmam lazım.....