A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: Orion - Replies: 2 - Views: 980
ie de radio butonunu true yapmak
Merhaba.
Alttaki kodlarda ne zaman emekli olabilirim sayfasından radio butona(kadın olanı) true yapmak istiyorum.Nasıl bir kod yazmam lazım?aşağıdaki koyu kırmızı olan yerde hata veriyor.

[b]Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
Sub emekliweb59()
Dim URL As String

Dim ie As Object


URL = "http://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/"

Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
sat = 3

With ie
.Navigate URL
.Visible
Author: M_Kemal_Askeri - Replies: 2 - Views: 323
Form Alanlarını Tek Komutla Enabled=false/true Yapabilmek
Herkse selam,

A Formumda bulunan 45 adet alanı aynı formdaki iki Secenekli Sec Kutusu vasıtasıyla Enabled=False veya True yapmak istiyorum.
Ancak kod sayfasına her alanı Enabled=False veya True yazmak çok vakit alıyor Smile
Formdaki bütün alanları tek tek yazmak yerine daha kısa bir kod ile bütün alanlar enabled=true veya false yapılabilir mi acaba?
Form açıldığında bütün alanlar Enabled=False olacak, Seceneklerden herhangi birini seçtiğimde ise Enabled=True olacak