A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: volkanel - Replies: 5 - Views: 4448
YENİLE
merhabalar;
formumun içinde bir combobox'ım ve bir sorgum(alt form şeklinde) var. bir adet yenile butonu koymak istiyorum. comboboxtan yeni bir şey seçip yenile butonuna bastığımda altformumun yenilenmesini istiyorum. bunu nasıl yaparım.
gün içinde acil yardımcı olursanız çok sevinirim. bugün projenin son günü.......
Author: kesoka - Replies: 8 - Views: 10787
kaydet butonuna form verilerini yenile ekleme
merhaba.
veriyi kaydederken kullandığımız kaydet butonuna aynı zamanda form verilerini yeni komutu eklenebilirmi acaba?

Private Sub Komut25_Click()
On Error GoTo Err_Komut25_Click


DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70

Exit_Komut25_Click:
Exit Sub

Err_Komut25_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_Komut25_Click

End Sub