Tags
Author: peace5219 - Replies: 2 - Views: 1333
access vba update ederken gün ile ayın yerinin değişmesi sorunu
Visual Basic
  1. [code=vba]erection_finished = DMax("erection_actual_date_finished", "equipment list", "[master_equipment]='" & rs.Fields(5) & "'")
  2. Application.CurrentDb.Execute "UPDATE [equipment list] set [erection_actual_date_finished]=#" & erection_finished & " #where [equipment_tag]='" & rs.Fields(5) & "' "arkadaşlar yukarıdayazdıgım kod ile tablomunu güncelleştiriyorum ama ne zamanki gün 12 eşit veya küçük oluyorsa ay ile günün yeri değişiyor bunu nasıl düzeltebilirim?