A.S.C Filtre, Grafik ve Raporlama Eklentisi

Tags
Author: regola - Replies: 1 - Views: 705
SQL ile Access Uyumsuzuğu
Aynı veri tabanı sql server ile kod yazıldığında çalışıyor access ile çalışmıyor hata nerdedir?

dm.siparis.SQL.Text:='select ad from masa where masa.masaNo=siparis.masaNo) masaNo,(select ad from yemek where yemek.yemekNo=siparis.yemekNo) yemekNo,adet FROM siparis WHERE durum=0 and subeNo='+girisForm.sube.Text;